Đã Đóng

Yodeck custom Facebook page widget developer. -- 2

3 freelancer chào giá trung bình$383 cho công việc này

javedabbasi8080

Hi, I have porperly read your project " Yodeck custom Facebook page widget developer." I’m Javed, an expert web developer. I’ve an experience of 5 years in web development and I’ve expertise in (Html, PHP, WordPress, Thêm

$250 USD trong 4 ngày
(20 Nhận xét)
3.8
InterNativeLabs

Hello, We went through your project brief and would love to help you execute your project. InterNative Labs, LLC is a woman-led company, located in ATL, GA. We have a team of professionals with 14+ years of experienc Thêm

$650 USD trong 7 ngày
(11 Nhận xét)
3.9
lam3082004

Tôi chắc chắn có đủ kinh nghiệm để làm nhiệm vụ này. Hãy chọn tôi

$250 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0