Đã Đóng

HA setup for SonarQube

1 freelancer đang chào giá trung bình $15 cho công việc này

f9programmer

Hello , I am a full stack developer in laravel , vuejs , react and jquery based out of Hyderabad , India . I have developed and hosted a few applications for my clients on AWS , GCP , Heroku using Docker , Jenkins , Thêm

$15 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0