Đã Đóng

Job Acceptance

I've posted ID: 55350 I want to accept bid but cdan't figure out whast I have to do.I'm trying this in desperation.

Kĩ năng:

Xem nhiều hơn: job id, i.t. job, i job, figure out, trying, want job, job posted, accept bid, job bid, bid job

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) San Diego, United States

ID dự án: #58437

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

CODINGTABLE

can be done easily

$30 USD trong 0 ngày
(32 Nhận xét)
3.3