Đã Trao

Job Searching Plattform

Hi,

i am actually searching for design and programming freelancers (i´m programmer) to develop an social job searching plattform based on javascript (node.js, mongodb and express). So i wanted to ask if you have the capacity.

Hope to hear from you

Michael

Kỹ năng: Javascript

Xem thêm: wanted programmer job, searching freelancers, searching for programmer, searching for job, node js job, node job, node based programming, job javascript, freelancers programming job, express mongodb, node express, design freelancers job, mongodb javascript, node javascript, node based system, node based interface, node based, job searching, javascript programmer wanted, javascript mongodb, job programming, programming job, node based diagrams flash, js clock based website, flash node based diagram network

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Siegburg, Germany

Mã Dự Án: #1656594

1 freelancer đang chào giá trung bình $15 cho công việc này

finayev

Hired by the Employer

$15 USD / hour
(16 Đánh Giá)
8.9