Đã Trao

jobsearchportal

this project work b/w employeer and jobseerer to post and find job

Kỹ năng: .NET

Xem thêm: project work real estate job sites, job board project work, job offerings project work, project work writers, post job blackberry programming, post job paypal, project work databases, html project work

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) jaipur, India

Mã Dự Án: #1652448

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹20000 cho công việc này

creatorul

Hired by the Employer

₹20000 INR trong 10 ngày
(152 Đánh Giá)
7.6