Đã hoàn thành

125165 Convert Static Site to Joomla

Hello! I have an existing static HTML web site that is built using CSS :

header, footer, left sidebar, right sidebar, center content.

I need the *structure* of this site converted to Joomla! CMS.

I will input existing content myself.

Thanks!

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Joomla

Xem nhiều hơn: convert html to joomla, static site, html to joomla, convert to cms, joomla web static, convert joomla site html css, static html cms, site css joomla, existing joomla site html, joomla convert right left, joomla left right, joomla html header footer, joomla site static site, joomla static header, convert cms static, joomla css footer, joomla site html site convert, html static joomla, need html joomla convert, convert static html cms, convert joomla site html site, static header joomla, convert html site joomla site, html css convert cms, html static header

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Ottawa, Canada

ID dự án: #1871331

Được trao cho:

playback

can do it now.

$50 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0