Đã hoàn thành

145368 Joomla easy template

We have an accurate website design that we need to get transformed into a precise, clean and easy to handle Joomla template. Pls see PDF.

We will provide a PSD file containing all graphics. In return we just need to get a professional Joomla template pack with all needed files from you.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Joomla

Xem nhiều hơn: template website with graphics, template joomla professional, joomla clean website, psd pdf template, joomla psd pdf, joomla file psd, pdf template joomla, joomla website pdf, joomla template pdf, joomla professional website template, psd template joomla pdf, joomla template psd pdf, template pdf design, professional template joomla, clean joomla psd, file pack, psd joomla pdf, joomla template graphics design, design pdf joomla, psd joomla template pdf, pdf psd template, pdf file joomla, pdf joomla template, pdf design template joomla, joomla pdf template

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét )

ID dự án: #1891544

Được trao cho:

onlinecoderslx

I am Joomla prof. so lets start.

$90 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0