Đang Thực Hiện

162042 joomla popups not working

I need someone to find out why is it that everytime I click on something in the editor that it pops up and nothing appears

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Joomla

Xem thêm: up working, popups, joomla editor working, editor joomla, joomla popups, joomla editor, popups joomla

Về Bên Thuê:
( 104 nhận xét ) Salt lake city, United States

Mã Dự Án: #1908231

1 freelancer đang chào giá trung bình $10 cho công việc này

hopebd

Thanks

$10 USD trong 1 ngày
(36 Đánh Giá)
4.8