Đã hoàn thành

166538 Restore site back

I just uninstalled SMF forum from my site and now it's blank. But I have admin excess. Please help ASAP.

[url removed, login to view]

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Joomla

Xem nhiều hơn: restore joomla, smf site, smf asap, joomla smf, smf forum joomla, joomla site blank, blank joomla, joomla blank, joomla admin blank, joomla blank admin, joomla admin site blank, joomla restore site, restore joomla site, joomla restore, smf joomla

Về Bên Thuê:
( 25 nhận xét ) New York, United States

ID dự án: #1912731

Được trao cho:

mirko23

choose me and let's start, check pmb

$15 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0