Đang Thực Hiện

326391 Virtuemart shipping module

I am looking for someone to provide me with a hack/module that will allow me to set up shipping by wieght, but anything in the cart that totals £50 or more will then remove the shipping costs and set it as free shipping.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Joomla

Xem nhiều hơn: shipping module for, remove shipping virtuemart joomla, remove shipping joomla, hack joomla virtuemart, shipping module joomla virtuemart, remove shipping cart virtuemart, joomla virtuemart remove shipping, shipping module virtuemart joomla, hack module, virtuemart joomla module, module free shipping, virtuemart cart module joomla, joomla virtuemart cart module, cart module joomla, module shipping, virtuemart shipping module joomla, virtuemart module cart, joomla cart module, virtuemart cart module, cart module virtuemart

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Blackpool, United Kingdom

ID dự án: #2072198

1 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

kabirchy

lets do it. easy to do. Thanks

$20 USD trong 1 ngày
(863 Nhận xét)
8.2