Đã hoàn thành

CSS Modifications to Joomla Site

I have a joomla website with a custom here:

[url removed, login to view]

The home page needs some css modifications to have table fit properly and some background colors changed.

Simple job.

Kĩ năng: CSS, Joomla

Xem nhiều hơn: css colors, modifications, custom modifications, css table custom, home css, simple custom css, simple table css, css custom background, css custom table, joomla home page, css custom, modifications page, table custom css, custom job site, custom css table, custom css joomla, custom table css, custom css, css home, custom modifications joomla website, table site, simple job site, page joomla site, joomla css colors, css website background

Về Bên Thuê:
( 210 nhận xét ) Newark, United States

ID dự án: #1006442

Được trao cho:

NovaStudios

Please check your PM box. Thanks

$40 USD trong 1 ngày
(375 Đánh Giá)
8.3

8 freelancer đang chào giá trung bình $41 cho công việc này

rabbul

Please check PMB

$60 USD trong 1 ngày
(422 Nhận xét)
8.0
hunterboss

I will change for you fast

$30 USD trong 1 ngày
(149 Nhận xét)
7.2
jDevAndDesign

please check your pmb

$30 USD trong 3 ngày
(93 Nhận xét)
6.5
Arenabpo

Hello,Sir. i am very interested in this project,i am sure i can do a great job for you. thanks

$50 USD trong 1 ngày
(38 Nhận xét)
6.5
Wezigners

Ready to start work.

$55 USD trong 2 ngày
(74 Nhận xét)
5.5
webdedo

Its a simple job. Lets do it right now. Thanks

$30 USD trong 1 ngày
(21 Nhận xét)
4.0
fastdesigning

Check your Inbox! for details

$30 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
1.9