Đã hoàn thành

324850 Joomla CSS class

I need a css class that I can use in my Joomla website. I want to use it in normal articles and modules.

See the attachments, the title needs to be in the top part of the image and the body text beneath.

See [url removed, login to view]

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Joomla

Xem nhiều hơn: php joomla css, css joomla, joomlart template joomla, class template, http class, joomla normal website, css class, php use class, class css, joomlart template, php image attachments, articles top joomla, image title joomla, php part css, joomlart css, joomla php template, joomla css php, css css, php template joomla, articles css

Về Bên Thuê:
( 96 nhận xét ) Arnhem, Netherlands

ID dự án: #2070657

Được trao cho:

joomlajay

Joomla Specialist. Please See PMB.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0