Đã hoàn thành

306014 Joomla CSS fix

Hi there, please see attached screenshot, it explains the problem.

FTP access ready so you can access template css and files,

Should be pretty quick, please pmb, Thanks!

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Joomla

Xem nhiều hơn: css joomla, css fix, joomla template quick, fix joomla problem, joomla fix css, css template fix, css access, quick template joomla, fix problem template, css problem joomla, joomla problem template, fix problem css, fix css template, fix joomla template problem, template fix joomla, fix problem joomla, joomla template css problem, joomla css fix css, fix ftp, fix template joomla

Về Bên Thuê:
( 238 nhận xét ) Osaka, Japan

ID dự án: #2051806

Được trao cho:

sudarshanz

Okay kets do it now.. thanks

$20 USD trong 0 ngày
(62 Đánh Giá)
4.5