Đã hoàn thành

Joomla Menu Fix

Fix the menus in the [url removed, login to view] Joomla admin

Kĩ năng: Joomla

Xem nhiều hơn: fix joomla menu, joomla menu fix, joomla fix menu, joomla admin menu frozen transfer, joomla admin form menu, fix css joomla menu, menu joomla com mootools, joomla admin, joomla admin login fix, joomla admin tab menu change related products, records needed creating joomla admin menu, joomla admin fix, menu fix, joomla menu

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Los Angeles, United States

ID dự án: #4543404

Được trao cho:

rabbul

Hired by the Employer

$100 USD trong 5 ngày
(266 Đánh Giá)
7.6