Đã hoàn thành

Joomla Mobile

Converting flash application in html5 css3

Converting current template to mobile template

Making transition sliding effects for application in html5 java script

Kỹ năng: Joomla

Xem thêm: joomla in java, joomla for java, java in joomla, mobile template, html5 transition, effects transition, mobile css3, css3 mobile, java html5, joomla converting, script flash html5, script sliding, css3 flash, converting java java, superhik, transition css3, css3 html5 joomla, joomla template mobile, mobile html5 template, mobile joomla flash, html5 css3 template, sliding java, css3 effects, html5 mobile application, template css3 html5

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Belgrade, Serbia

Mã Dự Án: #4548068

Đã trao cho:

terrycoder

Hired by the Employer

$350 USD trong 10 ngày
(147 Đánh Giá)
6.6