Đang Thực Hiện

146672 joomla fix

Someone hacked the script. I need it fixed and hopefully fixed so it will not get hacked again.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Joomla, MySQL

Xem nhiều hơn: fixed joomla, fixed joomla hacked, need joomla fix, joomla mysql hacked, fix joomla hacked, hacked joomla script, fix mysql joomla, joomla hacked, hacked joomla, joomla hacked fix

Về Bên Thuê:
( 66 nhận xét ) Wallingford, United States

ID dự án: #1892850