Đã hoàn thành

4044 Move Joomla Website

We have a joomla website that needs to be moved to a new server, installed and connected to DB. No design work or changes to website needed.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Joomla, MySQL

Xem nhiều hơn: server move, move joomla, joomla joomla, move website server mysql, joomla server mysql server, design joomla website, joomla move, changes design website, joomla server move, move server, joomla website move, move joomla joomla, move server joomla, joomla website needed, move website server, joomla move website, joomla website design, joomla mysql, website moved, joomla move server, move joomla server

Về Bên Thuê:
( 27 nhận xét ) Wheaton, United States

ID dự án: #1754913

Được trao cho:

aimbumsl

Check PMB Please.

$15 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0