Đang Thực Hiện

Psd menu for joomla site

I have a PSD designed menu that I need coded to a CSS menu with Expanding item

i want to implant it in a joomla template that i already have

i want it today with no java script and i hope i don't pay more than30$

Kỹ năng: CSS, HTML, Joomla, Photoshop

Xem thêm: psd menu joomla, menu psd site joomla, menu joomla psd, pay for photoshop, joomla in java, joomla for java, java in joomla, joomla psd menu, joomla menu psd, psd t, implant, menu designed, joomla item, need photoshop script, java css template, psd site template joomla, pay site template, photoshop psd template, photoshop menu joomla, expanding menu, css expanding menu, psd css pay, pay psd, coded photoshop, menu psd template

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Cairo, Egypt

Mã Dự Án: #1070301

Đã trao cho:

chitraphp

i can do [url removed, login to view] venki.

$30 USD trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
3.7

4 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

BittLoader

please check your PM

$30 USD trong 0 ngày
(78 Đánh Giá)
6.4
Sibbir

Let's Start. Expert CSS Coder. Thanks.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
uprogram

I can convert menu graphic from psd into joomla style menu module

$30 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
1.0