Đang Thực Hiện

Simple virtuemart website

Hi guys!

We need to create a very simple joomla virtuemart web shop that looks like this:

[url removed, login to view] 3Bcat104795280% 3Bcat104779080

It should not be charged content, we will own. Customers want a simple web shop.

For details, we will send ...

Good luck

Kỹ năng: Joomla, Giỏ hàng mua sắm, Virtuemart

Xem thêm: www cabelas com, cabelas. com, cabelas com, ns#, camping, sbc sbc, joomla create simple website, browse website, cabelas shopping, joomla catalog view, website browse, joomla virtuemart catalog, catalog shop, send catalog, tents website, simple catalog web catalog, simple web catalog, shopping website joomla, web joomla shop, sbc content, simple shop, joomla virtuemart shop, simple create website, create shop virtuemart, simple customers

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Krizevci, Croatia

Mã Dự Án: #1054860

Đã trao cho:

sameg

plz check PMB.

$100 USD trong 4 ngày
(14 Đánh Giá)
4.1

5 freelancer đang chào giá trung bình $348 cho công việc này

webofsolutions

We can do this job 100% perfectly. Ready to start.

$250 USD trong 3 ngày
(95 Đánh Giá)
6.1
oscommercein

Please check the PMB......

$240 USD trong 6 ngày
(20 Đánh Giá)
5.9
bluerays

Hi There, Please see PMB Thank you, Haritz

$400 USD trong 20 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0
vishalchinchane

We have good knowledge of joomla development. We will be happy to work with you. Regards, Vishal.

$750 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0