Đã hoàn thành

Javascript conflict on virtuemart website

I have used a bespoke module " Bixie VirtueMart-Chrono Module" that uses javascript to post the information to the cart, ALL information posts except the price?

I did have this before as it conflicted with a virtuemart menu that used javascript, need a fix

Kỹ năng: Joomla, Virtuemart

Xem thêm: virtuemart javascript conflict, virtuemart conflict, javascript conflict virtuemart cart, bespoke post, javascript virtuemart, javascript to c++, fix website menu, conflict, post javascript, price javascript, cart javascript, javascript need, javascript menu website, joomla conflict fix, virtuemart fix javascript, javascript conflict virtuemart, cart javascript virtuemart, fix joomla menu, virtuemart module menu joomla, joomla chrono, joomla module javascript conflict, fix menu module joomla, javascript conflict fix joomla, price price virtuemart, virtuemart cart fix

Về Bên Thuê:
( 72 nhận xét ) Westcliff-on-Sea, United Kingdom

Mã Dự Án: #1061568

Đã trao cho:

coder9

Thanks for your offer, as discussed, I am on the way :)

$30 USD trong 0 ngày
(58 Đánh Giá)
5.8

3 freelancer đang chào giá trung bình $36 cho công việc này

jDevAndDesign

please check your pmb

$49 USD trong 2 ngày
(16 Đánh Giá)
3.7
itambassadorz

Ready to start. Thanks

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0