Đã Đóng

Virtumat patment gateway(1.0) configured to virtumart 2.0 (Urgent)

Hello to all.

Need to be done in 2 hours Bid fast.

need virtumart payway module 1.0 to be configured on virtumart 2.0 shop. module has been purchased already. At max 2 hour work.

Regards

Stephen

Kỹ năng: Joomla, Virtuemart

Xem thêm: joomla virtumart, module gateway, gateway Module, payway virtuemart joomla, virtuemart payway, virtumat patment gateway, joomla payway, hello joomla module, hello module joomla, joomla hello module, payway, joomla module hello, virtumart module, gateway virtuemart, ccavenue gateway licence purchased, virtuemart gateway, virtumart, virtumart joomla, urgent essay service, freelance kannel gateway installation, sms gateway claro, beanstream gateway problems, payment gateway script, urgent programmer needed, java sms gateway

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #1727594

1 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

medcomis

Ready to do your payment gateway.

$25 USD / giờ
(1 Đánh Giá)
1.1