Đang Thực Hiện

Accordion for joomla module

Hi,

just need an accordion module to pick up joomla k2 items and group them using category. At the moment the module always made his query then i need an extra query to made this possible.

Regards

Kỹ năng: Joomla

Xem thêm: k2, joomla k2, pick module, joomla category module, joomla pick, category module joomla, accordion joomla, rcretella, joomla group, latest category module joomla, k2 joomla, category list module joomla, need joomla module, extra joomla, category search module joomla, search category module joomla, joomla query, group joomla

Về Bên Thuê:
( 45 nhận xét ) Maiori, Italy

Mã Dự Án: #1633852

Đã trao cho:

Emadhal

here i am..

$105 USD trong 1 ngày
(42 Đánh Giá)
5.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $78 cho công việc này

mahendraparmar

Hi, I have 3 years of experience. I am ready to start.

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0