any joomla developer amin 1 to 3 year experience salary 20000 inr to 50000inr

Đã Đóng Đã đăng vào 4 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

any joomla developer amin 1 to 3 year experience salary 20000 inr to 50000inr

interview on teamviewer or anydesk

Joomla PHP MySQL HTML5 JavaScript

ID dự án: #36680432

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở

4 freelancer chào giá trung bình₹1500 cho công việc này

dddigitaldata

Please check my Portfolio & Profile. Hello, my name is Salman Agha, having 5+ years of experience in this. I would like to work with you in this job. Please lets have a quick chat. Waiting for your positive response, Thêm

₹850 INR trong 3 ngày
(45 Nhận xét)
5.2
asadaskari343

Hello, Hope you are doing well, I am a full stack developer having 7 years of experience, I have a company where 20 people of team. in my team experienced Joomla developer if you want to work with us I arrange a onli Thêm

₹1050 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0