Đã hoàn thành

copy online form using joomla component 'smartformer'

I need the online form from this website [url removed, login to view] copied. The new form must be created using the Joomla component 'Smart Former' only.

the new form is to be created on existing joomla 1.6 website (I will give you login info)

Kĩ năng: Joomla

Xem nhiều hơn: copy joomla online, component smartformer, smartformer joomla copy existing form, copy designer, smart former copy, smartformer joomla copy form, smartformer copy form form, online website designer, online form, arv, form net form, form designer net, created using, joomla info, copy form, online copy website, online form copy, need website online, copy website form, need online designer, copy form website website, form login php, net login form, smartformer joomla, login form net

Về Bên Thuê:
( 24 nhận xét ) Sydney, Australia

ID dự án: #1031990

Được trao cho:

trill

thank you!

$36 USD trong 1 ngày
(95 Đánh Giá)
5.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $46 cho công việc này

eddie09

Let me do this boss. Thanks

$55 USD trong 0 ngày
(2 Nhận xét)
3.8