Đang Thực Hiện

copy online form using joomla component 'smartformer'

I need the online form from this website [url removed, login to view] copied. The new form must be created using the Joomla component 'Smart Former' only.

the new form is to be created on existing joomla 1.6 website (I will give you login info)

Kỹ năng: Joomla

Xem thêm: copy joomla online, component smartformer, copy designer, smart former copy, smartformer joomla copy form, online website designer, online form, arv, form designer net, created using, joomla info, copy form, online copy website, online form copy, need website online, copy website form, need online designer, form login php, smartformer joomla, copy website need login, component login joomla, copy website online, online form php, copy website using joomla, copy form website

Về Bên Thuê:
( 24 nhận xét ) Sydney, Australia

Mã Dự Án: #1031990

Đã trao cho:

trill

thank you!

$36 USD trong 1 ngày
(95 Đánh Giá)
5.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $46 cho công việc này

eddie09

Let me do this boss. Thanks

$55 USD trong 0 ngày
(2 Đánh Giá)
3.8