Đang Thực Hiện

Joomla Job by Pascalo77

Item 10 - User Panel, except item 10.3 and 10.4 which are related to reward function.

Kỹ năng: Joomla

Xem thêm: pascalo77, custom project may 2012, custom project may, custom sharing, custom panel, site hard project, customizing site style project, clone part site typo3, part time flash project, reward site

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Julien Perly, France

Mã Dự Án: #1666951

Đã trao cho:

logomafia4u

Hired by the Employer

$600 USD trong 3 ngày
(4 Đánh Giá)
3.6