Đang Thực Hiện

Facebook plug in

I would like someone to post the Social Plug in - Like Box on the front page of my site.

Kỹ năng: Joomla

Xem thêm: social plug, post facebook page, joomla facebook plug, plug facebook, facebook box, site post facebook, joomla post facebook, joomla social facebook, facebook joomla social, joomla plug, facebook invite page, import facebook status page, facebook create page application, change design page site, set facebook business page, basic page site

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) 2089, Australia

Mã Dự Án: #1021803

Đã trao cho:

Emadhal

I can post that :)

$50 USD trong 1 ngày
(42 Đánh Giá)
5.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

YashpalSingh123

facebook/php experienced

$250 USD trong 3 ngày
(2 Đánh Giá)
2.8