Fix chức năng jooomla 2.5

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Mình cần 1 bạn hỗ trợ fix chức năng cho site joomla 2.5 về component khiếu nại báo cáo.

Web đã hoàn thành khách yêu cầu thay đổi vài chỗ, gấp, bạn nào làm đc pm. ưu tiên VN

Joomla

ID dự án: #14865421

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở