Đã Đóng

Fix chức năng jooomla 2.5

3 freelancer đang chào giá trung bình ₫630000 cho công việc này

₫640000 VND trong 3 ngày
(60 Đánh Giá)
5.1
sapotacorp

Dear luanhtai2017. I check 2.5 carefully and I am absolutely sure that I can do the project very well. Our Joomla's projects: [url removed, login to view] Our latest Vietnam's projects: [url removed, login to view] Thêm

₫700000 VND trong 4 ngày
(11 Đánh Giá)
4.6
₫550000 VND trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
3.3