Đang Thực Hiện

- fix some todo in joomla application

fix some todo in joomla application

Kỹ năng: Joomla

Xem thêm: fix application, application fix, todo application, joomla application, joomla image fix, web application joomla, joomla template fix, joomla ie6 fix, joomla swf fix, joomla rtl fix, joomla security fix, joomla hacked fix, joomla png fix ie6

Về Bên Thuê:
( 1396 nhận xét ) brussels, Belgium

Mã Dự Án: #1071145

Đã trao cho:

Arenabpo

as we discussed

$30 USD trong 1 ngày
(16 Đánh Giá)
5.9