Đã hoàn thành

For dimitry only V4 -

This project is for modification on my website, it's for dimitry only, please don't bid.................

Kỹ năng: Joomla

Xem thêm: dimitry, website project bid, webmasters bid ecommerce website work, website project bid form, bid designing website, pay per bid auction website, start highest unique bid auction website, starting highest unique bid auction website, don`t trust friendster graphics, lowest bid auction website designer, bid page website

Về Bên Thuê:
( 222 nhận xét ) vanves, France

Mã Dự Án: #1689261

Đã trao cho:

dmonco

Ready to work.

$67 USD trong 1 ngày
(18 Đánh Giá)
4.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $124 cho công việc này

kujalton

HELLO SIR PLEASE CHECK PM

$180 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0