Đã hoàn thành

install joomla website

Được trao cho:

joomlamanager

I can install it

$50 USD trong 2 ngày
(387 Đánh Giá)
7.5

13 freelancer đang chào giá trung bình $82 cho công việc này

rabbul

Please check PMB

$105 USD trong 2 ngày
(496 Nhận xét)
8.2
dagdya99

Hi, I'm interested to work on your project. Waiting for your reply Thanks Dev

$103 USD trong 1 ngày
(39 Nhận xét)
5.5
niravvirani17

ready to start asps

$48 USD trong 2 ngày
(27 Nhận xét)
5.4
phpgoodwork

We are clear about your requirement and ready to start this job.

$54 USD trong 2 ngày
(37 Nhận xét)
5.6
webicent

Hello Sir, Joomla pro here, Ready to install this theme on your host. Regards Team Webicent

$45 USD trong 1 ngày
(33 Nhận xét)
5.4
maxtechsl

Hello, we are ready to implement the joomla template as per your requirement. Regards, Evina.

$250 USD trong 5 ngày
(9 Nhận xét)
4.1
drudev

Hello. I am a web developer with 11+-year experience . I work remotely on DigitalRay company - [login to view URL] - LA (USA). Technical knowledges: 1PHP JavaScript Ruby RoR ASP.Net C#, Zend, CakePHP, Symphony frameworks Thêm

$55 USD trong 3 ngày
(5 Nhận xét)
3.4
abhiime

Hello I am ready to start work now Thanks

$34 USD trong 1 ngày
(4 Nhận xét)
3.3
krishna0909

Sir, I have 8 years of experience in Joomla development. let me do it for you.

$32 USD trong 1 ngày
(7 Nhận xét)
3.2
viral007

Hello sir, joomla expert here let's start. please check pmb

$100 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
1.8
anuragaadi

i will do it now

$35 USD trong 0 ngày
(3 Nhận xét)
1.4
KudosQro

EASY for us!!

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0