Đang Thực Hiện

Joomla css Fix

ONLY FOR SPEEDYCOM PLS, i need to fix some css bugs on my joomla website when i use joomfish translation

Kỹ năng: Joomla

Xem thêm: css fix, joomla translation, bugs fix, joomla fix css, fix translation website, css bugs fix, need joomla fix, safari css joomla fix, joomfish fix, translation joomfish, speedycom, joomfish joomla, joomla css basic website, joomla bugs, joomfish bugs, joomfish, fix css joomla menu, fix css joomla ie8, fix css joomla ie6, translation joomla, fix joomla website, fix css joomla, css joomla fix, fix joomla css, css fix joomla

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Bruxelles, Belgium

Mã Dự Án: #1668608

Đã trao cho:

Speedycom

ready to start

$30 USD trong 0 ngày
(155 Đánh Giá)
6.6

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

blindtrust

Hey, I can check the bug. Please Check your PM.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0