Đã hoàn thành

Joomla 1.5 JV Link Component Plugin for JoomD directory

Được trao cho:

coder9

Hi adouglas76, Thanks for your invitation, as discussed :)

$100 USD trong 3 ngày
(54 Đánh Giá)
5.7

3 freelancer đang chào giá trung bình $117 cho công việc này

SGeorgopoulos

I'm a professional joomla component [url removed, login to view] check your pmm

$200 USD trong 3 ngày
(3 Nhận xét)
2.9
roomaniltaf

we can do it in short time frame. can you provide us more details aboout the project.

$50 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0