Đã hoàn thành

Joomla - Module banner + menu fix + color style

The project is:

1. Creat a new module which will rotate slogans.

2. Fixes menu highlight, so the user will see what selection has done in the menu

3. Fixes in style of templae

4. Create a second style menu in the template

5. Fix positions of template

Kĩ năng: Joomla

Xem nhiều hơn: joomla banner style, banner style joomla, fix menu module joomla, joomla menu banner style, module banner joomla, joomla fix banner, fix joomla module, joomla banner menu, new slogans, joomla module, banner-5, create joomla menu, banner menu, color selection template, menu color, module create, creat project, module joomla banner, template fix, rotate menu

Về Bên Thuê:
( 319 nhận xét ) Chalkis, Greece

ID dự án: #717626

Được trao cho:

tanevski

hey let's do it.

$60 USD trong 1 ngày
(125 Đánh Giá)
7.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $55 cho công việc này

abmafo

i can do that , and i am ready

$50 USD trong 0 ngày
(29 Nhận xét)
4.7