Đã hoàn thành

Joomla web design CMS,

Very easy task , Who will finish my project within 2-3 hours,

I need a joomla 1.6 flash template , Need a slid show new plugin for my hope page .

Very easy task so Please bid now,

You will create menu , you will modify some html code,

Thanks

Kĩ năng: Joomla

Xem nhiều hơn: web design menu, web design html template, template joomla web design, template code web, joomla web template design, html code for web design, plugin design, joomla web, html code web design, cms create, create joomla menu, finish cms, easy web design project, html joomla project, web plugin, design plugin, web design flash project, finish web page, menu web design, page create joomla, task design, web design easy project, finish joomla, easy task flash, flash template menu

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) kalkata, India

ID dự án: #1057241

Được trao cho:

world2011

i am interested

$30 USD trong 0 ngày
(1 Nhận xét)
1.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

sbz

Hello sir, Please check you PMB..

$30 USD trong 0 ngày
(1 Nhận xét)
1.0