Đang Thực Hiện

Joomla Web Programming

I inherited a website programmed with Joomla that needs a little tweaking. I need it cleaned

up a bit and some functionality fixed. Probably a couple of hours to start. [url removed, login to view]

Kỹ năng: Joomla

Xem thêm: up programming, programming org, programming needs, joomla web programming, web programming, web programming joomla, joomla web, inherited, bit programming, fixed joomla, programming start, programming joomla, needs programming, tweaking joomla, joomla tweaking, skopje web joomla, serbia web joomla, sermons web joomla, contoh web joomla, joomla programming, mlm web joomla, programming web template

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) zionsville, United States

Mã Dự Án: #1040087

Đã trao cho:

bdweb

Please check PMB

$30 USD trong 1 ngày
(181 Đánh Giá)
6.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

kirisaak

It's an easy task for me...plz check PM..thank you

$30 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
1.6