Đang Thực Hiện

migration joomla and vm

The job is to:

- migrate and Joomla 1.5 to joomla 2.5

- migrate virtuemart 1.x to 2.x

- to modify the joomla & vm template to work on the new vm 2.x and joomla 2.5

- need all data entry

N.

Kỹ năng: Joomla, Virtuemart

Xem thêm: joomla migration, migration work, joomla amp, migrate virtuemart template, joomla virtuemart data entry, migrate data joomla, migration data entry, joomla job entry, migration virtuemart, virtuemart data entry, template migration, virtuemart data migration, data virtuemart joomla, modify virtuemart, data entry joomla template, work migration template, virtuemart modify, virtuemart joomla migrate, migrate joomla virtuemart, joomla vm, data entry modify, joomla migration virtuemart, joomla data entry template, migrate virtuemart joomla, data entry virtuemart

Về Bên Thuê:
( 26 nhận xét ) MIAMI BEACH, United States

Mã Dự Án: #4552352

Đã trao cho:

joomextensions

Hired by the Employer

$875 USD trong 12 ngày
(63 Đánh Giá)
6.9