Đã hoàn thành

need to install facebook style chat to jom social in Joomla

I want to install a facebook style chat to jom social in joomla that will work with jom social and has a sign out feature ect like facebook chat. PLEASE DO NOT BIT UNLESS YOU HAVE DONE THIS BEFORE AND CAN SHOW WORK

Kĩ năng: Joomla, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: facebook style chat joomla, chat jom, facebook style joomla chat, work style, facebook sign in, facebook chat style joomla, i want to sign in, style, facebook chat, work chat, joomla feature, chat show, install facebook, facebook need chat, style work, want style, social install, facebook feature, need need facebook chat, facebook chat need, need chat facebook, joomla social chat, need facebook chat, facebook chat chat, want facebook chat

Về Bên Thuê:
( 199 nhận xét ) Kathmandu, Nepal

ID dự án: #1062118

Được trao cho:

apsolut

i can do this.

$35 USD trong 0 ngày
(11 Đánh Giá)
3.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

james1232

we make you web page fantasy become a reality! Choose US!

$35 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0