Đóng

Need some modify To my simple website

Dự án này đã được trao cho joomla3STAR với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

Hello,

This is my 1st project. I have a simple website .

Now I am seeing some problem . i want to modify module

My budget is only $50USD

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online