Đã hoàn thành

Need some modify To my simple website

Hello,

This is my 1st project. I have a simple website .

Now I am seeing some problem . i want to modify module

My budget is only $50USD

Hello,

New freelancer also welcome

Kĩ năng: Joomla

Xem nhiều hơn: 34 website, simple website, need simple website, modify c, simple module, hello module modify, want simple website, simple joomla project, hello joomla module, hello module joomla, joomla hello module, modify joomla website, problem joomla website, project simple website, joomla module hello, simple website project, simple joomla module, joomla problem module, module modify joomla module, joomla modify

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) ----, Australia

ID dự án: #1017252

Được trao cho:

joomla3STAR

pls check pmb

$30 USD trong 0 ngày
(4 Đánh Giá)
1.6

3 freelancer đang chào giá trung bình $43 cho công việc này

vnssolution

i can help you Thank you

$50 USD trong 1 ngày
(182 Nhận xét)
7.0
mhanif

Please Check PM

$49 USD trong 1 ngày
(13 Nhận xét)
3.9