Đang Thực Hiện

Need some modify To my simple website

Hello,

This is my 1st project. I have a simple website .

Now I am seeing some problem . i want to modify module

My budget is only $50USD

Hello,

New freelancer also welcome

Kỹ năng: Joomla

Xem thêm: 34 website, simple website, need simple website, modify c, simple module, hello module modify, want simple website, simple joomla project, hello joomla module, hello module joomla, joomla hello module, modify joomla website, problem joomla website, project simple website, joomla module hello, simple website project, simple joomla module, joomla problem module, module modify joomla module, joomla modify, joomla simple website, modify module joomla, budget module joomla, simple website joomla, joomla module modify

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) ----, Australia

Mã Dự Án: #1017252

Đã trao cho:

joomla3STAR

pls check pmb

$30 USD trong 0 ngày
(4 Đánh Giá)
1.6

3 freelancer đang chào giá trung bình $43 cho công việc này

vnssolution

i can help you Thank you

$50 USD trong 1 ngày
(182 Đánh Giá)
7.0
mhanif

Please Check PM

$49 USD trong 1 ngày
(13 Đánh Giá)
3.9