Đang Thực Hiện

Private Project for VietCodePro 4/21/2011

As discussed.

Kỹ năng: Joomla

Xem thêm: 2011, project rcrew discussed, project private, project private villa, project private chat room, wow project private server, private project relinh, vietcodepro

Về Bên Thuê:
( 89 nhận xét ) Evansville, United States

Mã Dự Án: #1032705

Đã trao cho:

vietcodepro

as discussed

$230 USD trong 4 ngày
(532 Đánh Giá)
8.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $165 cho công việc này

dinhtuan117

Check PMB for details, please. Thanks.

$100 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0