Đang Thực Hiện

Private Project for VietCodePro 04/07/2011

as discussed

Kỹ năng: Joomla

Xem thêm: 2011, project rcrew discussed, project private, project private villa, project private chat room, wow project private server, private project relinh, vietcodepro

Về Bên Thuê:
( 89 nhận xét ) Evansville, United States

Mã Dự Án: #1015095

Đã trao cho:

vietcodepro

as discussed

$90 USD trong 1 ngày
(532 Đánh Giá)
8.3

4 freelancer đang chào giá trung bình $157 cho công việc này

Pratyay

$200 in 7 days $100 Milestone Requested

$200 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
softwareprovn

Let me done well the work for you Thanks

$189 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
tekaakram

Hi, I can make any kind of joomla websites asap. Some of my websites references: http://www.starthub.co.uk/joomla/ http://www.castelicompany.com http://www.smartbargains.ie/ http://www.techmeetups.cz.cc/index Thêm

$150 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0