Đang Thực Hiện

project for /nur-glf-cst-const joomla 1.5

project for /nur-glf-cst-const joomla 1.5

Kỹ năng: Joomla

Xem thêm: nur, cst , nur joomla, project crm joomla, project manager joomla, delphi project joomla, change joomla project menu, joomla project deployment, joomla project time, bid joomla project, gaf joomla project fork

Về Bên Thuê:
( 406 nhận xét ) Las Vegas, United States

Mã Dự Án: #1012577

Đã trao cho:

honex

Thank you ...

$240 USD trong 4 ngày
(217 Đánh Giá)
7.8

3 freelancer đang chào giá trung bình $218 cho công việc này

desigmbooms

***************************PLEASE SEE MY PMB THANKS**********************

$175 USD trong 5 ngày
(6 Đánh Giá)
4.4
joomlamedia

Hi, I am interested to work on this project

$240 USD trong 7 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0