Đang Thực Hiện

Quick fix for elance

make image flush bottom rightmake image flush bottom rightmake image flush bottom rightmake image flush bottom right

Kỹ năng: Joomla

Xem thêm: quick fix engine programmers, freelancer quick fix , magento quick fix, css safari quick fix, quick fix div, quick fix quickbooks, fancyupload quick fix flash, joomla quick fix, argument quick fix application, fancyupload quick fix, quick fix action

Về Bên Thuê:
( 309 nhận xét ) Newport, Australia

Mã Dự Án: #14848127

Đã trao cho:

$77 AUD trong 1 ngày
(163 Đánh Giá)
7.6

4 freelancer đang chào giá trung bình $41 cho công việc này

$25 AUD trong 1 ngày
(17 Đánh Giá)
4.3
$35 AUD trong 1 ngày
(7 Đánh Giá)
3.6
shinelancer

I am ready to do your project. I have experience writing many joomla project. I hope to be your good friend through this project. Relevant Skills and Experience joomla Proposed Milestones $25 AUD - complete

$25 AUD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0