Đang Thực Hiện

Simple PSD to Joomla

I need an expert in PSD to Joomla. I have a very simple PSD to convert in Joomla. I need homepage completed in next 5 hours. Bid only if you can able to do it.

please check the attachment JPEG file

Thx

PP

Kỹ năng: Joomla

Xem thêm: attachment psd, attachment joomla, joomla file psd, joomla psd file music player, psd joomla expert, jpeg psd, jpeg file simple text, jpeg joomla, convert jpeg file, joomla attachment, psd joomla convert, template slicing joomla psd file, create joomla psd file joomla template, convert jpeg file file, converter text jpeg file simple text, free joomla psd file, joomla jpeg, convert psd homepage, psd file joomla, joomla psd file, psd jpeg convert, convert psd file joomla, convert psd jpeg, joomla psd layout file, joomla simple

Về Bên Thuê:
( 67 nhận xét ) wankaner, India

Mã Dự Án: #4541072

Đã trao cho:

ngay

let me done it.

$40 USD trong 1 ngày
(15 Đánh Giá)
4.5

8 freelancer đang chào giá trung bình $39 cho công việc này

astirbytes

i can do this. thanks

$54 USD trong 1 ngày
(33 Đánh Giá)
5.0
DoraKalesi

Hello! I can do this for you.

$50 USD trong 0 ngày
(13 Đánh Giá)
4.5
marketingzone

ready to start accept my bid milestone the payment so i start work

$35 USD trong 1 ngày
(18 Đánh Giá)
4.2
rahulbhangale

Hi, I am interested and Ready to start now. Thank you

$30 USD trong 1 ngày
(9 Đánh Giá)
3.6
raindropsin

lets do it now and will get you by today evening 6 o'clock

$45 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
2.6
wnt0007

Dear employer please chk my pmb

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
chetan9799946662

Hello Dear, We are ready to work on this project. Please open PMB. Thanks

$30 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0