Đã hoàn thành

Simple PSD to Joomla

I need an expert in PSD to Joomla. I have a very simple PSD to convert in Joomla. I need homepage completed in next 5 hours. Bid only if you can able to do it.

please check the attachment JPEG file

Thx

PP

Kĩ năng: Joomla

Xem nhiều hơn: attachment psd, attachment joomla, joomla file psd, joomla psd file music player, psd joomla expert, jpeg psd, jpeg file simple text, jpeg joomla, convert jpeg file, joomla attachment, psd joomla convert, template slicing joomla psd file, create joomla psd file joomla template, convert jpeg file file, converter text jpeg file simple text, free joomla psd file, joomla jpeg, convert psd homepage, psd file joomla, joomla psd file, psd jpeg convert, convert psd file joomla, convert psd jpeg, joomla psd layout file, joomla simple

Về Bên Thuê:
( 67 nhận xét ) wankaner, India

ID dự án: #4541072

Được trao cho:

ngay

let me done it.

$40 USD trong 1 ngày
(15 Đánh Giá)
4.5

8 freelancer đang chào giá trung bình $39 cho công việc này

astirbytes

i can do this. thanks

$54 USD trong 1 ngày
(33 Nhận xét)
5.0
DoraKalesi

Hello! I can do this for you.

$50 USD trong 0 ngày
(13 Nhận xét)
4.5
marketingzone

ready to start accept my bid milestone the payment so i start work

$35 USD trong 1 ngày
(18 Nhận xét)
4.2
rahulbhangale

Hi, I am interested and Ready to start now. Thank you

$30 USD trong 1 ngày
(9 Nhận xét)
3.6
raindropsin

lets do it now and will get you by today evening 6 o'clock

$45 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
2.6
wnt0007

Dear employer please chk my pmb

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
chetan9799946662

Hello Dear, We are ready to work on this project. Please open PMB. Thanks

$30 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0