Đã hoàn thành

Site hacked

Được trao cho:

sristerweb

Ready to fix the issue now.

$120 USD trong 1 ngày
(10 Đánh Giá)
4.2

7 freelancer đang chào giá trung bình $94 cho công việc này

coder9

Hi, Please check PMB for more details, thanks!

$60 USD trong 1 ngày
(54 Nhận xét)
5.8
mhanif

Please Check PM

$35 USD trong 1 ngày
(13 Nhận xét)
3.9
stels88

I can do this.

$120 USD trong 2 ngày
(11 Nhận xét)
3.6
TYdaikho

I can do this for you, sir!

$45 USD trong 0 ngày
(5 Nhận xét)
2.5
tisuchi

==========================Please check PMB==============================

$30 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
asr2009

Please see PM

$250 USD trong 14 ngày
(0 Nhận xét)
0.0