Đang Thực Hiện

Site hacked

Đã trao cho:

sristerweb

Ready to fix the issue now.

$120 USD trong 1 ngày
(8 Đánh Giá)
3.8

8 freelancer đang chào giá trung bình $86 cho công việc này

coder9

Hi, Please check PMB for more details, thanks!

$60 USD trong 1 ngày
(54 Đánh Giá)
5.7
mhanif

Please Check PM

$35 USD trong 1 ngày
(11 Đánh Giá)
3.8
stels88

I can do this.

$120 USD trong 2 ngày
(10 Đánh Giá)
3.5
hvtuananh

Please check your PMB

$30 USD trong 0 ngày
(5 Đánh Giá)
3.3
TYdaikho

I can do this for you, sir!

$45 USD trong 0 ngày
(4 Đánh Giá)
2.4
tisuchi

==========================Please check PMB==============================

$30 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
asr2009

Please see PM

$250 USD trong 14 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0