Đang Thực Hiện

Suggested-Friends feature in Jom Social

We want this added to our site

PEOPLE YOU MAY KNOW

[url removed, login to view]

Developer's Site:

[url removed, login to view]

OR:

MINIFRIEND CONNECT

[url removed, login to view]

Developer's Site:

[url removed, login to view]

Kỹ năng: Joomla

Xem thêm: jomsocial suggested friends, joomla developer module, developer joomla org, module social, module developer joomla, friends added, social connect, joomla module connect, jomsocial friends, site jomsocial, joomla social connect, social joomla, connect people friends, connect html, joomla jomsocial module, developer jomsocial, social connect site, joomla social site download, bizventure001, suggested, social networking dating friends, social net community friends, social engine top friends, jom social developer, jomsocial addons

Về Bên Thuê:
( 76 nhận xét ) Cebu City, Philippines

Mã Dự Án: #1076597

Đã trao cho:

adeeltaher

hello sir please check pmb.

$40 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
2.3

4 freelancer đang chào giá trung bình $43 cho công việc này

rabbul

Please check PMB

$50 USD trong 1 ngày
(399 Đánh Giá)
8.0
yunussaha

joomla expert here. please check pm.

$50 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
2.9
hitman3r44

******************* hi i am the right man for this job!!!!!!!!!please check my PM!!!!!!!! *******************

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0