Đã đóng

I would like to hire a Journalist

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là $30 - $250 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Mô tả dự án

My boss is looking for a journalist that can be available in Woodstock USA. He currently has a legal dispute and there will be a Public Court hearing on 28th March 2017 that he would like a Journalist to also attend. Don't actually know what the hourly rate would be. I can set up a call between the two of you to discuss the project. It's an urgent request because of the timeline. Thanks. Rachel Dixon

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online