Đang Thực Hiện

Java Script to jQuery

Đã trao cho:

divinedts

Please read PM

$100 AUD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.9

6 freelancer đang chào giá trung bình $67 cho công việc này

jqMike

jQuery expert here. Please contact me to discuss details.

$130 AUD trong 2 ngày
(21 Đánh Giá)
5.2
sameside

Hello I can help you. Check your PMB Regards,

$90 AUD trong 1 ngày
(12 Đánh Giá)
4.4
pearlcreations

Please, check PM.

$30 AUD trong 0 ngày
(2 Đánh Giá)
3.2
greenchoice

Hello, I can do this,I did like this before.

$80 AUD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0
phpwhiz

Dear sir/madam. I had some experiences about php, js, ajax,jquery... I think i can do this in a short time. I'm looking forward your good reply. best regards

$50 AUD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
t3hb4tman

jQuery and Javascript expert. Lets do this, talk to me.

$50 AUD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0