Đã hoàn thành

webpage using jQuery UI

I need someone to develop the JQuery / Ajax / CSS / HTML portion of a video player.

What I would like in the end is a friendly player for someone to play video on. You will need to create 2 players: Single file player and playlist player.

Kĩ năng: HTML, HTML5, Javascript, jQuery / Prototype, PHP

Xem nhiều hơn: need to create webpage, jquery 2.0 3, jquery 2, jquery end, no jquery, jquery, jquery html, jquery c, css html jquery, create webpage using html, create ui, c jquery, html video ajax, webpage play, jquery file, webpage develop, jquery using, create prototype, file jquery, jquery create, jquery file create, jquery play, jquery css html, create playlist video, video play html

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) New York, United States

ID dự án: #1024413

Được trao cho:

BeautyOfCode

Hi. Please check PM.

$35 USD trong 2 ngày
(14 Đánh Giá)
5.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $53 cho công việc này

stolho

Ready to start right now! Please read PM for more details!

$70 USD trong 2 ngày
(78 Nhận xét)
6.2