Đang Thực Hiện

131202 Clone Site

I would like a clone of [url removed, login to view] developed and will need assistance installing on my hosting server. This site will also need to be able to save to CD/DVD as autorun.

I am requesting demos and information that you done websites along this line.

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, JSP, MySQL, Quản trị hệ thống, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: on line assistance, clone site, line clone, assistance hosting, site jsp, need clone site, developed jsp, cd line, hosting site clone, jsp site, hosting clone, flash demos, jsp clone site, autorun, websites clone, clone flash websites, dvd clone, flash dvd, flash assistance, flash clone

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Atlanta,

ID dự án: #1877370